سه شنبه 29 مهر 1393
English فارسی
 
خطوط حمل کانتینر اروپـا
خطوط حمل کانتینر اروپـا
حمل کانتینر
- سرویس اروپای شمالی (ECL ) در این سرویس از 4 فروند کشتی 2500 کانتینری و 2 فروند کشتی 2700 کانتینری استفاده می شود که بطور هفتگی بنادر فلیکستو ،هامبورگ، آنتورپ ،جنوا،مالتا ،میسوراتا،جده ،دبی و بندر عباس را تحت پوشش قرارداده و ارتباط سایر بنادر منطقه ای به سرویس اصلی فوق توسط کشتیهای فیدر ایجاد می گردد. 2 سرویس هندوستان به خلیج فارس و شرق مدیترانه PIX تعداد 3 فروند کشتی با ظرفیت 1000 کانتینر ،بنادر ناواشیوا در هندوستان ،دبی ،دامیتا ،لاتاکیا و بن غازی را بطور منظم متصل می نماید .ضمناً در طرحهای توسعه آینده ، سرویس مذکور با کشتی های 2500 و 2700 کانتینر جایگزین شده و به اروپای شمالی نیز ادامه پیدا خواهد نمود. 3- سرویس فیدر منطقه ای درمدیترانه در این منطقه تعداد 4 فروند کشتی فیدر تحت خدمت بوده که بنادر مالتا ،تریپولی ،بن غازی ، الخمس ،الجزیره ،اسکیکدا تونس ،ناپل ،والنسیا ،‌ بارسلونا ،ونیز ،کوپر و غیره را به سرویس اصلی متصل می نماید.